Melding verbergen

Door deze website te gebruiken accepteer je de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Wat betekent dit voor jou?

De supermarkt dementievriendelijk!

Samen dementievriendelijk

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Zij gaan er vaak nog alleen op uit om een boodschap te doen. Ook in de supermarkt kun je als medewerker te maken krijgen met klanten met dementie. Hoe herken je de signalen? En wat kun je dan doen en  beter niet doen?  Samen dementievriendelijk ontwikkelde deze training die via het opleidingenpaspoort van CBL aangeboden wordt.

Klik op de button hiernaast om de training te starten. Wil je meer weten over dementie of collega’s attenderen op wat je kunt doen? klik dan hiernaast op het logo van Samen dementievriendelijk. Succes! 

 

 

Herken jij de onderstaande signalen van dementie?

  1. Vergeetachtigheid;  steeds opnieuw dezelfde vragen stellen, informatie, data, gebeurtenissen vergeten
  2. Problemen met dagelijkse handelingen; iets regelen, plannen of in de juiste volgorde uitvoeren
  3. Vergissingen met tijd en plaats; verdwalen op een vaste route of niet weten welke dag het is
  4. Taalproblemen; gesprekken moeilijk kunnen volgen, niet of slecht op woorden of namen kunnen komen
  5. Veranderingen in gedrag of karakter; verward, achterdochtig, angstig of verdrietig gedrag vertonen. Een stemming die zonder duidelijke aanleiding omslaat

Start de training

Deze training bestaat uit 1 onderdeel

Samendementievriendelijk
Sluit menu