Melding verbergen

Door deze website te gebruiken accepteer je de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Wat betekent dit voor jou?

Disclaimer

Algemene informatie website supermarkt.nl

Deze website dient ter algemene informatievoorziening over het werken in de supermarktbranche. Op supermarkt.nl kan algemene informatie worden gevonden over werken en leren in de supermarkt.

Aansprakelijkheid

Het CBL streeft ernaar dat de informatie die op de website staat zo zorgvuldig en volledig is. Het CBL is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij het CBL, of bij aan haar leden en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Veiligheid website

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Sluit menu