Melding verbergen

Door deze website te gebruiken accepteer je de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Wat betekent dit voor jou?

Ongewenst Gedrag

EEN VEILIG WERKKLIMAAT, OOK JOUW VERANTWOORDELIJKHEID

We willen dat alle medewerkers in de supermarktbranche werken in een sociaal veilig werkklimaat. Medewerkers moeten zich prettig en veilig voelen in het werk. De leidinggevende heeft hier een belangrijke rol. Door het goede voorbeeld te geven, het onderwerp serieus te nemen en de norm te stellen. Maar ook de medewerker heeft een rol in sociale veiligheid, want deze wordt ook bepaald door hoe je als collega’s met elkaar omgaat. Daarom stellen we twee leermodules over dit onderwerp beschikbaar: één voor leidinggevenden en één voor medewerkers.

In deze modules leer je hoe jij kunt bijdragen aan een sociaal veilig werkklimaat in jouw winkel, en wat je moet doen als de sociale veiligheid in het geding is. Als er gepest wordt bijvoorbeeld, of als er sprake is van seksuele intimidatie. Je leert ook wat de Arbowet hierover zegt en wat de rol is van de vertrouwenspersoon. Je kunt de modules individueel volgen, maar je kunt ze ook samen met collega’s bekijken en daarna met elkaar in gesprek gaan over de sociale veiligheid in jullie winkel.

Je doorloopt de modules in één keer, zorg daarom dat je hier voldoende tijd inruimt. De modules duren ongeveer 30 minuten.

Succes!

Sluit menu