Melding verbergen

Door deze website te gebruiken accepteer je de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Wat betekent dit voor jou?

NIX Challenge

Leeftijden inschatten is lastig, maar oefening baart kunst!

De NIXChallenge is een interactief spel waarin supermarktmedewerkers van zoveel mogelijk mensen de leeftijd goed inschatten. Het spel traint en herinnert medewerkers dus om personen jonger dan 25 jaar naar hun ID te vragen wanneer zij alcohol willen kopen.

In het spel swipe je naar links of naar rechts om aan te geven of je van de persoon op de foto wel of geen ID hoeft te vragen. Dus check de foto, schat de leeftijd, swipe naar links of rechts. Nadat je de challenge hebt doorlopen, kun je op de knop 'TIPS & TRAINING' klikken om het stappenplan te bekijken. Hierin vind je handige tips bij het vragen naar ID.

Met ingang van 1 juli 2024 geldt een verbod op de verkoop van rookwaren in supermarkten. Meer weten, klik hier.

Start de training

Deze training bestaat uit 1 onderdeel

NIXChallenge
Sluit menu