Melding verbergen

Door deze website te gebruiken accepteer je de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid. Wat betekent dit voor jou?

Meer dan lekker in de super

Meer dan lekker in de super

Je kansen liggen in de supermarkt
Terug naar overzicht

Meer dan lekker in de super

Steeds meer klanten willen gezond leven. Ook is duurzaamheid steeds vaker iets waar de klant op let wanneer hij of zij een keuze maakt. Natuurlijk biedt de supermarkt de klant volop keuze. Maar niet iedere consument weet wanneer een product goed past in een gezonde leefstijl. Of op welke manier er bij een product aandacht is besteed aan duurzaamheid. Door het volgen van de verschillende deelthema’s van de module “Meer dan lekker in de super” kun jij klanten van informatie voorzien en adviseren en acties bedenken om goede en duurzame keuzes in de supermarkt makkelijker te maken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. vet, zout en vezels in producten, keurmerken, etiketten lezen, de Schijf van Vijf, voedselverspilling, dierenwelzijn en de invloed van ons voedsel op het milieu.

Voor het volgen van de module kun je een CBL-certificaat halen. De module bestaat uit vier thema’s: Gezonde samenstelling, Gezonde producten, Gezond gewicht en Duurzaamheid. De thema’s zijn los van elkaar te doorlopen; ieder thema wordt afgesloten met een examen. Als je het examen voldoende gemaakt hebt, krijg je het certificaat “Meer dan lekker in de super”. 

Start de training

Meer dan Lekker Gezonde producten Meer dan Lekker Gezonde samenstelling Meer dan Lekker Gezond gewicht Meer dan Lekker Duurzaamheid

In samenwerking met

In samenwerking met

Supermarkt.nl
Je kansen liggenin de supermarkt